اسپاتيفاي
تعداد كاربران اعتباري اسپاتيفاي، اكنون بيش از 100 ميليون نفر

تعداد كاربران اعتباري استيفاي در سراسر جهان از 100 ميليون نفر گذشت و اين رقم رشد 32 درصدي آن را نشان مي دهد. البته كاربران رايگان هم اين نرم افزار بر كل تعداد كاربران مي افزايند و در نهايت رقم 217 ميليون كاربر رقم نهايي كاربران آن است. كاربران هندي اين سرويس به تعداد 2 ميليون كاربر رسيده است. اين سرويس در فوريه در كشور هند عرضه و با استقبال فراواني مواجه شد.

سرويس اسپاتيفاي با رقيب خود اپل موزيك به شدت رقابت مي كند و كاربران آن در حدود 50 ميليون كاربراست. تعداد كاربران آمريكايي اپل موزيك 28 ميليون نفر و اسپاتيفاي در حدود 26 ميليون نفر است. شركت اپل موزيك در كشور آمريكا به لحاظ تعداد كاربران، رتبه اول را از آن خود كرده است.

محبوبیت اسپاتيفاي افزایش یافت

اسپاتيفاي

شركت اسپاتيفاي با انتشار پادكست هايي، جاه طللبي خود را به خوبي نشان داده است. تغيير روش تبليغاتي در جهت ارائه تبليغات هدفمند در صدر برنامه هاي اين شركت است. طراحان پادكست ها مي خواهند كه مطابق سلايق كاربران خود، پادكست توليد كنند، پادكست هاي مخصوص كاربران رايگان مصداق اين سخن است. شركت اسپاتيفاي چندين شركت توليدكننده پادكست را خريداري كرده و بدين ترتيب كاربران اين شركت مي توانند به بسياري از پادكست ها دسترسي داشته باشند.

اين شركت در نظر دارد كه تعداد كاربران خود را از 222 به 228 ميليون نفر افزايش بدهد و كاربران اعتباري هم بين ارقام 107 تا 110 ميليون نفر قرار داشته باشند. توليد اسپيكرهاي هوشمند مي تواند اين هدف را برآورده كند. اگرچه آمار و ارقام فريبنده و هيجان انگيز است ولي اين شركت ضررده است. ضرر 142 ميليون يورويي بين ماه هاي ژانويه تا مارس حرف ما را تاييد مي كند.اين شركت در همين دوره طي سال گذشته ضرر 169 ميليون يورويي را تجربه كرد.

منبع