لطفا دسته بندی شغل خود را انتخاب کنید

در صورت تایید شما از سمت بلو بانک و لیزینگ هرگونه انصراف شامل جریمه از طرف لیزینگ خواهد شد.

اعتبار سنجی آیس A و B تایید می باشد. و عدد بالای 600

لطفا دقت فرمایید.

تماس با ما