طراوت : کارمندان خصوصی (1)

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  در صورت دانشجو بودن گواهی اشتغال به تحصیل را آپلود کنید.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, png, pdf.
  در صورتی که سند یا اجاره نامه به نام شخص درخواست دهنده نمی باشد،اسکن شناسنامه و کارت ملی مالک نیز آپلود نمایید. نکته: سند های قدیمی و یا اجاره نامه های دستی نیازمند کد پستی یا بنچاق می باشد.

تماس با ما