تأمین اجتماعی

 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  در صورت تغییر نام یا نام خانوادگی فرد متقاضی الزامیست اسکن صفحه اول و صفحه توضیحات شناسنامه نیز ارسال گردد.

  فرمت ارسالی pdf

 • انواع فایل های مجاز : pdf.

  فرمت ارسالی pdf

 • انواع فایل های مجاز : pdf.
  توجه: در صورتی که مستمری دریافت می کنید مدارک آن را آپلود کنید (فوت نامه همسر و یا مدارک طلاق نامه و ...)

  فرمت ارسالی pdf

 • انواع فایل های مجاز : pdf.

  فرمت ارسالی pdf

 • انواع فایل های مجاز : pdf.

  فرمت ارسالی pdf

تماس با ما