تیم موبایل 7 جهت گسترش همکاری با فروشگاه های موبایل سراسر کشور اقدام به راه اندازی یک کانال جهت فروش همکاری کرده است.

آدرس کانال MO7LIST

021-62702
 

این کانال جهت فروش همکاری و یا تعداد می باشد.

تماس با ما